1... Identiteit van Digitouch

Digitouch

Vredelaan 52
8500 Kortrijk
België
BE0893.354.855
info@digitouch.be

2... Het aanbod van Digitouch

 1. Digitouch publiceert enkel het aanbod die door de handelaar werd gekozen. Digitouch aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud op het platform. De handelaar kiest op eigen basis welke producten en ingrediënten gekozen wordt voor de aangeboden gerechten en dranken. Wanneer een consument allergisch is voor een bepaalde stof kan die zich wenden tot de handelaar, we raden aan om via de gegevens van de handelaar contact op te nemen om meer info te verkrijgen omtrent deze allergenen.
 2. Digitouch geeft de door de handelaar verkregen informatie weer, indien deze informatie niet correct is staat Digitouch geen enkele verplichting om deze informatie verder aan te vullen noch te controleren op de correctheid ervan.
 3. Digitouch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de uptime van het platform. Doch streeft naar een maximale efficiëntie en beschikbaarheid van het platform.

3... De bestellingen

 1. De consument verbindt zich tot de bestelling op het moment dat de betaling werd aanvaard door het platform.
 2. Na een correcte ontvangst van de betaling zal Digitouch de bestelling elektronisch bevestigen aan de klant zowel via het platform als via een mail bericht.
 3. De bestelling zal door de handelaar worden aanvaardt wanneer de consument volledig en correcte gegevens heeft achtergelaten. Indien deze gegevens ontbreken treft de handelaar geen verplichting zich tot deze bestelling te verbinden.
 4. Wenst de consument een status van zijn bestelling wenst te weten dient deze bereikbaar te zijn via telefoon of email.
 5. Indien de consument kiest voor het thuisleveren van de bestelling, dient deze op het gekozen tijdstip aanwezig te zijn op het aangegeven bezorgadres om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
 6. Indien de consument kiest voor het afhalen van de bestelling, verbindt de consument zich om aanwezig te zijn op het aangegeven tijdstip in de bevestigingsmail in de zaak van de handelaar.
 7. Indien de consument kiest om het ter plaatse te nuttigen van de bestelling dient de consument op het gekozen tijdstip aanwezig te zijn in de zaak.
 8. Wanneer er goederen deel uit maken van de bestelling waar voorwaarden aan gekoppeld zijn kan de handelaar vragen naar identificatie van de consument. Heeft de consument geen recht op bepaalde producten, dan kan die geen aanspraak maken op gedeeltelijk of volledige terugbetaling van de bestelling. De consument wordt geacht op de hoogte te zijn van wat de bestelling inhoudt.
 9. Wanneer een product geen correcte informatie bevat kan Digitouch niet aansprakelijk worden gesteld van de aflevering van dit product.
 10. Digitouch aanvaardt geen aansprakelijkheid bij de uitvoering van de bestelling.

4... Annulaties

 1. In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Consument geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Consument bij Digitouch worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Consument bij de Handelaar is slechts mogelijk indien de Handelaar expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Consument mogelijk is.
 2. Indien de Consument een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Digitouch besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Consument te weigeren.
 3. Digitouch heeft het recht om namens de Handelaar Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens. Indien Digitouch een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Digitouch ervoor zorgen dat dit bedrag teruggeboekt wordt op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Consument schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Digitouch hiervan aangifte doen bij de politie.

5... Betalingen

 1. Op het moment dat de bestelling tot stand komt tussen de consument en de handelaar dient de consument te betalen met een online betaalmiddel die wordt ondersteund door dit platform.
 2. Behoudens §4 geschiedt de terugbetaling altijd op de zelfde rekening waarmee de consument de online betaling heeft uitgevoerd.

4... Klachten regeling

 1. Klachten van de Consument over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering, dienen bij de Handelaar te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het aanbod van de Handelaar en de uitvoering van de overeenkomst ligt bij de Handelaar. Digitouch kan alleen een bemiddelende rol aannemen.
 2. Als de Consument een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van Digitouch op het in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten aangegeven contactadres.
 3. Nadat de klacht door Digitouch is ontvangen zal Digitouch zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Digitouch streeft de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand te behandelen.
 4. De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Digitouch sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU niet expliciet uit. Het e-mailadres van Digitouch is info@digitouch.be

4... Privacy en opgeslagen persoonsgegevens

 1. De persoonlijke gegevens worden aan de handelaar doorgegeven indien de consument een bestelling plaatst bij de handelaar.
 2. Digitouch geeft de klant het recht tot stopzetting van hun account door een verzoek in te dienen op het adres uit Artikel 1.
 3. Digitouch zal de persoonsgegevens niet doorgeven aan andere entiteiten dan de handelaar van de bestelling.